PDF Print E-mail

 

DINI KESIM METODLARI: ILGILI KURULUSLAR VE KESIMLER ARASINDAKI DIYALOGUN GELISTIRILMESI VE TOPLANAN BILGILERIN SUNUM VE YAYINI

Önerilen “spesifik destek faaliyeti”, dini kesim uygulamaları ve market ve tüketicilerle ilgili konulara yönelmek amacıyla tasarlandı. Bu projenin temel amaçları ilgili birlikler ve partnerler arasındaki diyalogun geliştirilmesi amacıyla mevcut durumların araştırılması ve iyi dini kesim uygulamalarının benimsenmesine yardımcı olmaktır. Projenin ilave amacı ise iyi uygulamaların gerçekleştirilmesi ve izlenmesi amacıyla bir mekanizmanın gözden geçirilmesi ve önerilmesi olacaktır.

DIALREL Projesi

Dini kesim, her zaman hayvan sağlığı, kültürel ve insan hakları konuları arasında kalmış tartışmalı ve duygulandırıcı bir konu olmuştur. Şu andaki uygulamalarda önemli ölçüde varyasyonlar mevcut olup dini gereksinimlerle ilgili kurallar halen karışıktır. Benzer olarak, tüketici istek ve endişelerine de yönelmek gerekmektedir. Bu nedenle ürün çeşitliliği, tüketici beklentileri, market paylaşımı ve sosyo ekonomik konuların yanı sıra kesim teknikleri ile ilgili bilgilere de ihtiyaç duyulmaktadır. DIALREL projesi ilgili birlikler arasında yapıcı bir diyalog geliştirerek gerekli bilgileri bir araya toplamayı amaçlamaktadır.

Gerçekçi Diyaloğun Temeli

Avrupa’da dini kesim asırlardır uygulanmakla beraber (geleneksel kesimin yanında yaklaşık olarak bir asırdır kesim öncesi sersemletme aşamasını da içermektedir) 19. yy.dan itibaren sağlık çevrelerinde uygulamalara itirazlar söz konusu olmuştur. Buna rağmen son yıllarda, dini yöntemlerle kesilen hayvanlardan üretilen ürünlere olan talep artmış ve bunun sonucunda bu ürünlerin marketteki payları önemli ölçüdedir.

Bu bağlamda göz önüne alınması gerekli iki tip dini kesim yöntemi bulunmaktadır:  Müslümanlar için helal etin üretilmesi amacıyla uygulanan kesim yöntemi ve Yahudi tüketicilerin koşer ihtiyacı için “Shechita”. Geleneksel kesim yöntemindeki gibi kesim öncesi sersemletici işlemin uygulanması dini kesim için kabul edilebilir özelliktedir. Bununla birlikte, konu ile ilgili ve genel olarak kesim öncesi uygulanan sersemletme işleminin muhtemel olumsuz etkileri hakkında halen devam etmekte olan tartışmalar vardır. Dini kesim yöntemleri ile ilgili olarak bilginin artmasına rağmen; hayvan sağlığı, tüketici ve diğer sosyo ekonomik ve market konularına yeterli derecede yönelinememiştir.

İlave olarak, ilgili AB mevzuatı derogasyonlara müsaade etmekte ve bu nedenle üye ülkeler kendi ülkelerinde dini kesimi resmi veteriner gözetimi altında ön sersemletici uygulama olmadan yetkilendirme hakkını kendilerinde tutmaktadırlar. Bununla birlikte, geleneksel olarak kesilen ve sersemletilen hayvanlar için olduğu gibi dini yöntemlerle kesilen hayvanların sağlığı da korunmalıdır.

DIALREL, AB’nin sağlık standartlarını, market ve tüketicilerin beklentilerini karşılayacak olan dini kesimde iyi uygulamaların benimsenmesini kolaylaştıracaktır. Aktiviteler, ulusal mevzuatın ve araştırmanın gözden geçirilmesi ve daha önce hakim olan uygulamaların analizini içerecektir. Muhtelif dini inançların etkisi ve kesim uygulamaları konusundaki yorumlar değerlendirme altına alınacaktır. Kapsanacak olan diğer konu ile gıda kalite ve güvenliği için halk ve tüketici endişelerinin yanı sıra gıda tüketim alışkanlıklarının ne dereceye kadar etkilendiğini incelenecektir.

Proje, ilgili birlikler ve partnerler arasındaki diyalogu geliştirmek için önceden belirtilen uygulamaların yürütülmesi ve izlenmesi amacıyla bir mekanizmanın gözden geçirilmesi ve önerilmesi amacıyla durumları araştıracaktır. Üye ülkeler, aday ülkeler ve ilişkili ülkeler içerisinde sosyal diyalog gerçekleşecektir. Uzun vadede, çiftlik hayvanlarının sağlığı AB içersinde uygulanan tekniklerin ve düzenlemelerin harmonizasyonu ile geliştirilecektir.

Çalışma planı 5 aşamayı öngörmektedir: ters düşen standartlar (din, mevzuat ve hayvan sağlığı bağlamlarında), şu anki uygulamaların değerlendirilmesi, tüketici ve tüketimle ilgili sorunlar, market şeffaflığı ve yayılma aktiviteleri. Sonraki durumlar tartışma, bilgi alışverişi ve görüş birliği için ortam sağlayacak, bu iş için tahsis edilmiş web siteleri ve seminerler çevresinde yapılandırılacaktır.

Ön yargılar iletişim, anlama ve bilgiye engel olmaktadır. DIALREL projesi bu önemli kültürel konu hakkında farklı düşünceleri bir araya getirmek ve ileri doğru çözülmeler için mükemmel bir fırsat olacaktır