PDF Print E-mail

 

RITEEL SLACHTEN: Aanmoediging tot een dialoog tussen geïnteresseerde deelnemers en het verzamelen en verspreiden van informatie.

Het DIALREL project is een Kp6 project “Specific Support Action” waarin consumenten aangelegenheden worden onderzocht. Het doel van dit project is het uitdiepen van de voorwaarden en het promoten van goede rituele slachtmethoden. Een toegevoegd doel is het inspecteren en monitoren van goede praktijken. 

Het DIALREL Project

 Ritueel slachten heeft altijd een controversieel en emotioneel karakter, en is gevangen tussen geschilpunten. Er zijn vele variaties in de huidige praktijk en de regels van de religieuze eisen. De bezorgdheid bij het publiek dient ook een plaats te krijgen. Daarom is het noodzakelijk informele consumenten verwachtingen, markt eisen en socio-economische aspecten te benoemen. Het DIALREL project behelst een dialoog tussen geïnteresseerde partijen.  

De basis van een realistische dialoog.

Hoewel ritueel slachten al eeuwen in Europa wordt uitgeoefend naast de conventionele bedwelmingspraktijk, worden er steeds meer bezwaren over het  dierenwelzijn geuit. De laatste jaren is het aantal dieren die ritueel worden geslacht aanzienlijk gestegen.  Er zijn 2 typen rituele slachtmethoden, die in beschouwing moeten worden genomen nl volgens de Halal methode voor moslim consumenten en de Shechita methode voor Joodse consumenten. Het toepassen van bedwelming kan bij ritueel slachten acceptabel zijn. Echter, er is een voortdurend debat over de voordelen en mogelijke nadelige effecten van het bedwelmen voor het slachten. Het is ook vereist dat het welzijn ven dieren voor het ritueel slachten is beschermd, zoals dat ook is bij de andere slachtmethoden. De EU regelgeving staat toe, dat de lidstaten onder veterinair toezicht ritueel slachten mogen toestaan. Er wordt wel geëist dat de dieren worden beschermd net als de dieren die worden bedwelmd en geslacht volgens de conventionele methoden. DIALREL wil het implementeren van goede methoden bij het ritueel slachten gemakkelijker maken om aan de vraag van de markt en de consumenten te kunnen voldoen. De activiteiten, die worden ontplooid zijn het maken van een overzicht van de nationale wetgeving en een onderzoek naar de invloed van diversie religieuze interpretaties van de slachtmethoden voor zover het voedsel patroon, het publiek en de consument wordt beïnvloed. Om een overzicht te geven en een mechanisme voor implementatie en monitoren van de hiervoor genoemde methoden wil het project de condities uitdiepen voor het promoten van de dialoog tussen geïnteresseerde deelnemers en stakeholders. De sociale dialoog vindt plaats binnen de lidstaten van de EU, de kandidaat lidstaten en geassocieerde landen. Op de lange termijn dient het welzijn van de landbouwhuisdieren harmonieus te worden verbeterd.  Het werkplan heeft 5 fasen: conflicterende standaarden (in de context van het geloof, wetgeving en dierenwelzijn), consumenten en consumenten aangelegenheden, transparantie van de markt en verspreiden van de informatie. Dit geeft een platform voor debat, uitwisseling van informatie en consensus. Vooringenomen standpunten hinderen communicatie, begrip en kennisvergaring. Het DIALREL project geeft een excellente gelegenheid om verschillende standpunten over een belangrijke culturele probleem samen te brengen met het doel aan een oplossing te werken.